Geodetski Biro Jagodina
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
 
 
Referentna Lista

 

 

1.Snimanje gasovodne mreze i prikljucaka u Jagodini u duzini od 43 km i 880 prikljucaka u periodu od 2002.-2006.
2.Snimanje TT mreze ( optika, primar i sekundar) u periodu od 2002. do 2010.god u duzini od 764 km
3.Snimanje vodovodne mreze u Jagodini u duzini od 40 km
4.Snimanje elektro mreze u Jagodini u duzini od 10 km
5.Snimanje situacije stare deponije u Jagodini u povrsini od 3 h
6.Katastarsko-topografski plan i pracenje izvodjenja gradjevinskh radova na deponiji “Gigos” u povrsini od 14h
7.Katastarsko-topografski plan i pracenje izvodjenja gradjevinskih radovana Reciklaznom centru u povrsini od 9 h
8.Katastarsko-topografski plan za Brestovacku banju u povrsini od 74 h
9.Katastarsko-topografski plan za deponiju u Bijelom Polju i Beranu u povrsini od 18 h
10.Geodetsko osmatranje mostova u Jagodini na reci Belici
11.Geodetski nadzor na rekonstrukciji puta Kac-Zabalj
12.Snimanje situacije deponije i puta u Kostolcu u povrsini od 12 h
13.Snimanje situacije za projektovanje trase vodovoda u Smederevu u povrsini od 10 h
14.Snimanje situacije za projektovanje trase vodovoda u Kraljevu u povrsini od 1 h
15.Snimanje situacije za projektovanje trase vodovoda u Rekovcu u povrsini od 40 km
16.Snimanje situacije kamenoloma u Lozoviku u povrsini od 2 h
17.Pracenje eksploatacije u kamenolomu Josanicki Prnjavor u periodu od 2005. do 2011.god
18.Snimanje situacije klizista za potrebe sanacije u Suljkovcu u povrsini od 1 h
19.Snimanje poprecnih profila reke Belice u duzini od 13 h
20.Katastarsko-topografski plan Hotela “Levac” u Rekovcu u povrsini od 3 h
21.Snimanje za potrebe projektovanja i pracenje gradjevinskih radova za benzinske pimpe :Mol” u Markovcu i Jagodini
22.Snimanje ulica u gradu Jagodina za potrebe rekonstrukcije u duzini od 10 km
23.Pracenje izvodjenja radova kod iskopa i obelezavanje temelja za halu u krugu fabrike “Fijat” u Kragujevcu
24.Katastarsko-topografski plan Industrijske zone u Jagodini u povrsini od 250 h
25.Katastarsko-topografski planu Tecicu imanje Poljoprivredne skole u Rekovcu u povrsini od 14 h
26. Kompletno pracenje izgradnje i obelezavanje T.C. “Roda”, u Jagodini
27. Osmatranje obelezavanje i sleganja T.C. „Roda“, sa izradom elaborata osmatranja
28. Snimanje optičkog kabla na Staroj planini od Jabučkog ravništa do temske u dužini od 18 km.
29. Snimanje telefonske mreže u Vranju, u dužini od 6 km.
30. Snimanje telefonske mreže u Kruševcu, u dužini od 6 km.
31. Snimanje telefonske mreže u S. Lužane – Aleksinac, u dužini od 13,5 km.
32. Snimanje visoko naponskog kabla u Jagodini, u dužini od 1 km.
33. Izrada kat.top plana u Industrijskoj zoni, u Jagodini, u površini od 60h.
34. Snimanje ulica, za potrebe rekonstrukcije, u Jagodini, u dužini od 12,5 km.
35. Snimanje novih saobraćajnica u Industrijskoj zoni, u Jagodini.
36. Snimanje seoskih puteva u Siokovcu i Deonici – Jagodina, radi rekonstrukcije, u dužini od 14 km.
37. Izrade kat. top. plana i projekta geodetskog obeležavanja za „CONFEZIONI ANDREA“, u Industrijskoj zoni, u Jagodini, u površini od 16h.
38. Kompletno praćenje izgradnje fabrike „CONFEZIONI ANDREA“ i obeležavanje sa elaboratom obračuna kubatura u Industrijskoj zoni, u Jagodini.
39. Osmatranje sleganja fabrike „CONFEZIONI ANDREA“, sa izradom elaborata osmatranja.
40. Snimanje optičkog kabla na Rtnju u Ilino – Boljevac, u dužini od 1,2 km.
41. Snimanje optičkog kabla od Crkvenca do Gložana – Svilajnac, u dužini od 4,1 km.
42. Omeđavanje manastirske šume za manastir Jošanicu, u površini od 700h.
43. Snimanje optičkog kabla od Subotinca do Mozgova - Raznja, u dužini od 5,2 km.
44. Izrada kat. top. plana i projekta geodet. obeležavanja za kasarnu „Barutana“, u površini od 14h.
45. Izrade kat. top. plana i projekta geodet. obeležavanja za firmu „AUNDE“, u površini od 6h.

 

ЋИРИЛИЦА

Geodetski biro doo

Kralja Petra I  4/3

35000 Jagodina

(Zgrada Šumskog Gazdinstva)

Telefon / Fax:  035/23-24-25

Mobilni:  063/80-35-614

Email:  geodetskibiro@mts.rs


Linkovi:

Jagodina kao na dlanu

Raskrsnica Linkova

Yu Portal

Ukupno Poseta: 1092       Danas: 21       Juče: 42                           © Agencija Autentik
Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik